OpenBudget.uz tizimining Ovoz berish xizmatini ishlatish uchun yordamchi.

Overview

OpenBudget

pip install OpenBudgetAPI -U

OpenBudget.uz tizimining Ovoz berish xizmatini ishlatish uchun yordamchi.

Foydalanishni boshlash uchun OpenBudget classidan obyekt olamiz va ushbu obyektdan kerakli so'rovlarni yuborib foydalanishimiz mumkin bo'ladi.

Mavjud so'rovlar:

 1. Telefon nomerga kod yuborish.
 2. Kelgan kodni tasdiqlash.

Namuna:

from asyncio import get_event_loop

from openbudget import OpenBudget


async def main():
  openbudget = OpenBudget(phone='99899#######', application='######')
  data: dict = await openbudget.send_code()
  if data.get('token'):
    code: str = input('******')
    response: dict = await openbudget.vote(token=data.get('token'), code=code)
    print(response)
  await openbudget.close()


if __name__ == '__main__':
  get_event_loop().run_until_complete(main())

Diqqat eslatma!

Siz ushbu yordamchi dasturdan foydalanishda barcha javobgarlikni o'zingizga olasiz, ushbu dastur ishlab chiquvchisi sizning harakatlaringizga javobgar emas.

🔗 Manzili: https://openbudget.uz

💻 Dasturchi: https://t.me/IbrohimBultakov

You might also like...
Releases(1.0.0)
Owner
Ibrohim Bultakov
Backend Devoloper Python, Django, Django RestFramework, FastAPI, Telegram Bot, PostgreSQL
Ibrohim Bultakov